fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasady ochrony sygnalistów w spółkach giełdowych

AdobeStock
Niebawem minie pierwszy rok obowiązywania regulacji zobowiązującej spółki publiczne do przyjęcia i wdrożenia w wewnętrznej strukturze organizacyjnej rozwiązań mających na celu umożliwienie bezpiecznego zgłaszania zauważonych uchybień w działalności podmiotu.

Ustawą z 16 października 2019 roku polski prawodawca nałożył na wszystkich emitentów papierów wartościowych obowiązek posiadania procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, w szczególności przepisów ustawy, tzw. rozporządzenia prospektowego (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129), oraz procedur i standardów etycznych (art. 97d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Pomimo, że brzmienie tego przepisu jest analogiczne, jak w przypadku wcześniej wprowadzonych uregulowań w tym zakresie dla banków i firm inwestycyjnych, ustawodawca w odniesieniu do spółek giełdowych zrezygnował z tak szczegółowego określenia obowiązków, jak w przypadku powyższych kategorii podmiotów, i nie dał ministerialnym urzędnikom umocowania do szczegółowego określ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA