fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

O darowiźnie dla firmy trzeba poinformować urząd skarbowy

Fotorzepa, Michał Walczak
Podatniczka, której brat podaruje udział w zyskach spółki, skorzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Izba Skarbowa w Katowicach rozstrzygnęła w interpretacji z 9 września 2015 r. (IBPB-2-1/4515-39/15/AD) kwestię darowizny, której przedmiotem jest zwiększenie udziału w zyskach spółki.

Z pytaniem zwróciła się kobieta, która planuje przystąpić do spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Przedmiotem wkładu do spółki będą środki pieniężne. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że wspólnikiem spółki jest jej brat, który zobowiązał się, że doprowadzi nieodpłatnie (bez wynagrodzenia z tego tytułu) do zmian w umowie spółki. W wyniku tych zmian przysługujące wnioskodawczyni prawo do udziału w zyskach spółki ulegnie zwiększeniu do 20 proc., a jego prawo do udziału w zyskach ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na rzecz siostry. Będzie to prowadzić do zwiększenia majątku wnioskodawczyni kosztem majątku jej brata.

Wnioskodawczyni nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy wiąże ją z bratem umowa darowizny i czy zmiana umowy spółki nastąpi w wyniku zawarcia umowy darowizny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego czy innej umowy. Zapytała, czy zmiana umowy spółki będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn i jakie warunki musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia z podatku.

Organ podatkowy przypomniał, że zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podatkowi temu podlega nabycie tytułem darowizny przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP. W myśl art. 888 kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zasady opodatkowania różnią się w zależności od tego, do której grupy podatkowej zalicza się nabywca. W przypadku wnioskodawczyni jest to pierwsza grupa, do której należą: małżonek, zstępni (dzieci i wnuki), wstępni (rodzice i dziadkowi), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku I grupy opodatkowaniu podlega nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9637 zł. Natomiast stosownie do art. 4a ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy złożą zawiadomienie do urzędu skarbowego.

Organ uznał na tej podstawie, że nabycie w darowiźnie praw majątkowych od brata w postaci zwiększenia udziału przysługującego wnioskodawczyni w zyskach spółki może być zwolnione z daniny na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli wnioskodawczyni spełni łącznie wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Gdy umowa darowizny nie będzie zawarta w formie aktu notarialnego, wnioskodawczyni będzie musiała złożyć we właściwym urzędzie skarbowym SD-Z2, w którym zgłosi nabycie praw majątkowych.

—Monika Pogroszewska

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA