fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy otwiera się furtka do instytucjonalizacji e-sportu

Rafał Trzeciakowski
Jest prawdopodobne, że zgoda na utworzenie związku sportowego nie będzie już uzależniona od istnienia międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez MKOL.

Na początku kwietnia tego roku pod obrady Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie. Projekt należy określić jako zwięzły, dotyczy zmiany wyłącznie czterech artykułów obowiązującej ustawy o sporcie, a koncentruje się na zagadnieniu tworzenia i funkcjonowania związków sportowych.

Jak jest dzisiaj

W obecnym kształcie, podmiot zamierzający utworzyć związek sportowy zobowiązany jest do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej wraz z wnioskiem projektu statutu polskiego związku sportowego, szczegółowego opisu sportu, w którym zamierza organizować i prowadzić współzawodnictwo, wraz z dokładną informacją o warunkach jego uprawiania oraz regułach i systemie współzawodnictwa w tym sporcie oraz zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOL).

Jak będzie

Nowelizacja...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA