fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fuzje i przejęcia: jakie zgody korporacyjne mogą być potrzebne

Adobe Stock
Transakcje zbiorczo określane mianem fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions, w skrócie M&A), mogą przybrać szereg różnych, rozłożonych w czasie działań, których efektem, ogólnie mówiąc, jest przejęcie przez nowy podmiot innej firmy lub reorganizacja prowadzonej przez tę firmę działalności.

Przeprowadzany proces fuzji czy też przejęcia składa się najczęściej z kilku etapów. Co do zasady na etapie zawierania kluczowej umowy w ramach transakcji M&A bądź umowy przedwstępnej pojawia się, w zależności od rodzaju transakcji, konieczność uzyskania niezbędnych zgód, przewidzianych w przepisach prawa lub treści umów spółek uczestniczących w procesie M&A. Istotne znaczenie mogą mieć także inne porozumienia, umowy zawarte bezpośrednio między wspólnikami podmiotów uczestniczących w transakcji. Ustalenie rodzaju i zakresu zgód, jakie są potrzebne do dokonania transakcji, następuje najczęściej na etapie badania przez nabywcę przedmiotu transakcji – tzw. due diligence. Etapu tego nie należy bagatelizować, gdyż transakcja dokonana bez wymaganej zgody może przykładowo zostać uznana za nieważną lub bezskuteczną względem spółki lub wspólników.

Czytaj także:

Spółki prawa handlowego: kiedy są wymagane zgody korporacyjne i jakie skutki powo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA