fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla współpracujących przedsiębiorców

Adobe
Aby zachęcić firmy do aktywniejszego sięgania po środki działania 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP", obniżona została minimalna wartość dopuszczalnych wydatków w projekcie, a także zredukowano wymogi formalne.

Działanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP" należy do programu „Polska wschodnia", skierowanego przede wszystkim do przedsiębiorców z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Daje ono szansę połączenia sił (wymóg współdziałania co najmniej trzech przedsiębiorców) i stworzenia oraz wypromowania nowego produktu oferowanego pod wspólną marką. Ma to być produkt sieciowy, który zgodnie z definicją oznacza gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadającą wspólny wyróżnik (markę) produktu.

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsięwzięcia polegające na tworzeniu i rozwijaniu innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski wschodniej. Ponadto podejmowane działania muszą być realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu oraz dotyczyć inwestycji początkowej i prowadzić do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Termin inwestycja początkowa wynika z przepisów unijnego rozporządzenia o pomocy publicznej i oznacza inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

- założeniem nowego zakładu;

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

- dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,

- związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W tej chwili realizowanych jest tylko dziewięć projektów realizujących cele i założenia działania 1.3.2 (według listy projektów realizowanych z funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - stan na 5 sierpnia 2018). I właśnie po to, aby wspomóc realizację idei wspólnych inwestycji i zachęcić przedsiębiorców do składania nowych wniosków o dofinansowanie, zmienione zostały niektóre kryteria.

Według informacji podanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości:

- obniżona ma zostać wartość kosztów kwalifikowanych projektu do siedmiu mln zł, co ma pozwolić dofinansować nieco mniejsze, ale równie ciekawe projekty. To także pomoc dla przedsiębiorców, dla których zbyt wysoki wkład własny był barierą korzystania z funduszy europejskich;

- zniesiony zostanie limit miejscowości, w których ulokowane mogą być elementy produktu sieciowego. Obecnie mogą one wykraczać poza trzy miejscowości, co daje więcej możliwości np. dla tematycznych szlaków turystycznych. Co więcej, infrastruktura noclegowa, czyli hotele, pensjonaty, sanatoria itd., może być elementem produktu sieciowego, co sprawi, że będzie on lepiej dopasowany do potrzeb przyszłych klientów;

- ograniczona została biurokracja. Jeżeli inwestycja nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę, to dokumenty w tej sprawie - np. zgłoszenie, można będzie dostarczyć dopiero przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. PARP nie będzie także wymagać opisywania zasad i historii współpracy oraz doświadczenia w realizacji projektów w konsorcjach;

- wprowadzona zostanie możliwość poprawy i uzupełniania treści wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez komisję oceny projektów. Dzięki takiemu zabiegowi, złożony wniosek będzie można skorygować jeszcze w trakcie oceny, co sprawi, że nie zostanie on od razu odrzucony, a szanse na otrzymanie dofinansowania wzrosną.

Działanie 1.3.2 kierowane jest do przedsiębiorców, którzy widzą szansę we współpracy. Jej efektem są produkty sieciowe, niespotykane dotąd na polskim rynku. Na realizację projektu można uzyskać co najmniej pięć mln złotych. Nowy konkurs Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma ogłosić już na przełomie września i października. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się ok. miesiąca później.

Wartość przeprowadzanych obecnie projektów przekracza 344 mln zł. Dziewięć konsorcjów, które stoją za ich realizacją, otrzymało łącznie ponad 220 mln zł unijnego dofinansowania. Średnio jego poziom, w stosunku do kosztów kwalifikowanych (319 mln zł), wyniósł 69 proc.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA