fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Nieuczciwa konkurencja a różnicowanie kontrahentów

Fotolia.com
Prowadzę firmę, która zajmuje się dystrybucją okien. Jeden z moich kontrahentów (firma M – największy w Polsce producent okien) wziął udział w targach wyposażenia domów zorganizowanych przez firmę P, na skutek czego ta ostatnia uzyskała od firmy M wiele korzystnych rabatów przy nabywaniu okien wyprodukowanych przez M. Ja natomiast nie otrzymałem takich upustów. Uważam, że firma M wykorzystała swoją dominującą pozycję na rynku dowolnie różnicując sytuację swoich kontrahentów. Czy moje stanowisko jest słuszne – pyta pan Piotr.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest również utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów.

Zgodnie zaś z wyrokiem SN z 31 marca 2017 r., I CSK 290/16 ustalanie różnych cen przez przedsiębiorcę na swoje produkty, przez co niektórzy jego kontrahenci uzyskują bardziej preferencyjne warunki niż pozostali, jest dopuszczalne pod warunkiem, że jest to uzasadnione ekonomicznie. Aby zatem udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czytelnika, niezbędne byłoby ustalenie pozycji ekonomicznej zarówno firmy pana Piotra, jak i przedsiębiorcy P w zakresie dystrybucji okien firmy M. Dla rozstrzygnięcia problemu nie ma natomiast żadnego znaczenia to, czy M. zajmuje bądź nie, dominującą pozycję na rynku w/w usług. Wynika to choćby z wyroku SN z 12 października 2007 r., V CSK 261/07.

- Anna Borysewicz adwokat

podstawa prawna: art. 3 oraz 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. DzU z 2009 r., poz. 1540)

podstawa prawna: art. 551 § 5 oraz art. 58413 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 791)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA