fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane uczestników PPK pod ochroną

AdobeStock
Pracodawca powinien przekazać instytucji finansowej wybranej do prowadzenia PPK tylko te informacje o uczestnikach, które ich identyfikują. Musi przy tym poinformować te osoby o nowym administratorze ich danych.

Ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2215 ze zm.; dalej: ustawa o PPK) duże firmy stosują już od 1 lipca 2019 r. Od 1 lipca 2020 r. muszą ją stosować przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 20 osób, a od 1 stycznia 2021 r. obowiązek ten obejmie pozostałe podmioty.

Osoby zatrudnione

Pojęcie „osób zatrudnionych" na gruncie ustawy o PPK obejmuje nie tylko pracowników, ale również osoby zatrudnione na podstawie umów agencyjnych, o świadczenie usług, umów zlecenia, jak również członków rad nadzorczych, jeśli podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z ww. tytułów w Polsce. Jednak to pracownicy stanowią największą grupę osób zatrudnionych. W związku z tym to właśnie w kontekście przetwarzania danych osobowych pracowników do celów PPK pojawia się najwięcej pytań i wątpliwości. Szczególnie, że instytucje finansowe żądają od pracodawców wielu danych osobowych pracowników, takich jak:...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA