fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia w fuzjach i przejęciach: składka to nie wszystko

AdobeStock
Ubezpieczenia w fuzjach i przejęciach podwyższają poziom bezpieczeństwa kontraktowego, ale wpływają także na zwiększenie kosztu przeprowadzenia transakcji, na który składają się: koszty przygotowania dokumentacji oraz zawarcia i wykonania umowy przeniesienia tytułu do udziałów, akcji lub majątku. W wydatkach na ubezpieczenia jest także wynagrodzenie doradców prawnych oraz organizacyjne koszty wewnętrzne.

Doradcy transakcyjni, zarówno reprezentujący stronę kupującą jak i sprzedawcę, bywają coraz częściej proszeni przez klientów o świadczenie usług związanych z ubezpieczeniem transakcji. Może ono obejmować ubezpieczenie tytułu do przedmiotu umowy (title insurance) oraz ubezpieczenie na okoliczność złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub zapewnienia przez sprzedawcę (warranty and indemnity insurance). Nie wdając się w szczegóły konfiguracji, zakresów czy wysokości możliwych świadczeń, warto zauważyć kilka spraw właściwych dla każdej niemal transakcji, w której strony zdecydują się na skorzystanie z polisy ubezpieczeniowej.

W interesie stron

Ubezpieczenie może okazać się korzystne dla obu stron umowy. Sprzedawca w zakresie objętym polisą (najczęściej zresztą finansowaną przez kupującego) czuje się w pewnym sensie zwolniony z odpowiedzialności za to, co sprzedał bądź oświadczył, a w każdym razie – stosunkowo zabezpieczony przed roszczeniami nabywcy...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA