fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

NSA: kiedy przekazanie przedsiębiorstwa żonie to kontynuacja działalności

Fotolia
Nie po każdym przekazaniu przedsiębiorstwa męża żonie można mówić o kontynuacji działalności.

Prowadzenie własnej firmy to wyzwanie. Praktyka pokazuje też, że nie każde posunięcie okazuje się opłacalne podatkowo. Przekonała się o tym podatniczka, której Naczelny Sąd Administracyjny odmówił prawa do kontynuowania działalności męża.

We wniosku o interpretację podatniczka wyjaśniła, że od początku 2014 r. prowadziła z mężem działalność gospodarczą zarejestrowaną na niego. Od 1 września 2014 r. kontynuuje ją już na własne imię i nazwisko. W firmie wykorzystywane są składniki majątkowe należące do wspólnego majątku małżonków. Uważała, że całość przychodów oraz kosztów z 2014 r. może rozliczyć na siebie.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Zauważył, że z formalnego punktu widzenia osobą prowadzącą działalność gospodarczą był tylko ten z małżonków, na którego imię i nazwisko była ona zarejestrowana. Współmałżonek był jedynie osobą współpracującą. Można więc mówić o przychodach i kosztach tylko tego z małżonków, który działalność formalnie prowadził.

Urzędnicy tłumaczyli, że podatniczka nie może zsumować kwot z działalności prowadzonej na własne nazwisko z tymi, które wygenerowała firma w czasie prowadzenia jej formalnie przez męża. Na potrzeby prawidłowego rozliczenia powinna zatem przyjąć wartość remanentu początkowego ustalonego na dzień rozpoczęcia działalności na swoje imię i nazwisko oraz remanentu na koniec roku podatkowego.

Kobieta nie była zadowolona z tej wykładni. W skardze do sądu administracyjnego przekonywała, że kontynuuje działalność prowadzoną wcześniej wspólnie z mężem na jego imię i nazwisko we wspólnej firmie.

Ta argumentacja nie przekonała jednak ani Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ani NSA. Ten zgodził się z WSA, że w tym wypadku ustrój majątkowy małżeński nie zmienia zasad rozliczeń w działalności gospodarczej prowadzonej przez skarżącą. Z opisu sprawy jasno wynika, że małżonkowie prowadzili dwie odrębne działalności gospodarcze, jedynie wykorzystując te same składniki majątkowe.

NSA zauważył, że choć podatniczka używa pojęcia „wspólna działalność gospodarcza prowadzona na imię i nazwisko męża", mamy do czynienia z dwiema odrębnymi indywidualnymi działalnościami gospodarczymi – jedną zarejestrowaną przez męża podatniczki, drugą przez nią samą.

Nie doszło więc do kontynuacji działalności gospodarczej. Oboje małżonkowie prowadzili własne firmy, jedynie opartą na tych samych składnikach. Zdaniem NSA nie można zastosować zasad opodatkowania związanych z „przejęciem działalności", gdy jeden przedsiębiorca kończy swoją działalność, sporządza remanent końcowy i przekazuje przedsiębiorstwo innej osobie, która np. następnego dnia rozpoczyna działalność i sporządza remanent początkowy.

Sygnatura akt: II FSK 600/17

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Jan Furtas, doradca podatkowy, menedżer w Crido Taxand

W niniejszej sprawie najważniejsze jest, że przez kilka miesięcy zarówno mąż, jak i żona równolegle prowadzili niezależne działalności gospodarcze. Faktycznie, korzystali oni z tych samych składników majątku – ponieważ pozostawali we współwłasności małżeńskiej. Nie może to mieć jednak wpływu na rozliczenia podatkowe odrębnych podatników, którzy samodzielnie określają dochód czy stratę – nie mają bowiem możliwości ich sumowania z dochodem uzyskanym przez innego podatnika. Pamiętać należy, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z przejęciem lub kontynuacją działalności przez małżonka, ale z założeniem nowej działalności gospodarczej – na co wprost zwrócił uwagę NSA. —mpa

Wyrok jest prawomocny. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA