fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Lepiej unikać niektórych zobowiązań

Magdalena Zwolińska
materiały prasowe
Rozmowa | Magdalena Zwolińska , adwokat z kancelarii DLA Piper Wiater sp.k.

Rz: Czy weksel podpisany przez pracownika jest ważny?

Magdalena Zwolińska: Stosowanie weksli do zabezpieczenia roszczeń pracodawcy nie jest dopuszczalne. Zasady odpowiedzialności pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy zostały wyczerpująco uregulowane w kodeksie pracy. Oznacza to, że nie ma podstaw do sięgania po przepisy prawa wekslowego. Dotyczy to nie tylko odpowiedzialności materialnej, ale także np. odpowiedzialności za złamanie przez pracownika zakazu konkurencji.

Załóżmy, że pracownik podpisał weksel, a teraz były chlebodawca domaga się zapłaty. Czy powinien płacić?

Pracownik nie powinien ulegać i płacić. W konsekwencji pewnie spotka się z pracodawcą w sądzie, ale tam ma duże szanse na wygraną. Zawsze powinien się jednak liczyć z tym, że za szkodę zapłaci tyle, ile przewidziano w kodeksie pracy.

Czyli ile?

W przeciwieństwie do zobowiązania wekslowego odpowiedzialność materialna pracownika jest ograniczona zawsze wysokością rzeczywistej szkody poniesionej przez pracodawcę. Chodzi tu o faktyczny uszczerbek majątkowy, jaki poniósł on w związku z zawinionym przez pracownika nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem obowiązków.

Za szkodę spowodowaną z winy nieumyślnej odpowiada do wysokości trzech pensji. Jeżeli pracownik umyślnie spowodował taką szkodę,musi pokryć ją w pełnej wysokości. Trzeba to jednak udowodnić.

Czy zatrudnieni na umowy cywilnoprawne mogą uniknąć zobowiązań wekslowych?

Te osoby są w znacznie gorszej sytuacji. Nie mogą powołać się na żadne ograniczenia. W prawie cywilnym obowiązuje bowiem swoboda umów. Strony mogą dowolnie kształtować swoją odpowiedzialność.

Czyli osoba, która wyrządziła szkodę, może zapłacić więcej, niż wynosił uszczerbek?

Tak. Nie ma konieczności badania wartości szkody. To oczywiście dużo korzystniejsze dla zleceniodawcy.

Czyli lepiej nie podpisywać weksli, nawet jeśli od nich uzależnia się zatrudnienie?

Lepiej ich unikać. Brak bowiem mechanizmów ochronnych, a realizacja weksla jest prosta.

—rozmawiała Katarzyna Wójcik

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA