fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Program STEP pozwoli ocenić szansę zdobycia unijnej dotacji na badania i rozwój

AdobeStock
Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt – to inicjatywa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju skierowana do firm, które chciałyby skorzystać z dofinansowania, jakie oferuje program „Inteligentny rozwój".

Wchodząc na stronę www.poir.gov.pl/step każdy przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić swój pomysł na projekt oraz to, czy ma on szansę uzyskać dofinansowanie z programu „Inteligentny rozwój". Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uruchomiło nowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) – I ścieżka Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt.

Instrument STEP skierowany jest przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, czyli chcieliby inwestować w udoskonalanie oferowanych przez siebie produktów, usług lub też rozwój technologii, ale do tej pory nie korzystali ze środków europejskich. Udział w STEP jest bardzo prosty, wymaga tylko tego, aby przedsiębiorca miał przygotowany ogólny plan przedsięwzięcia.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy wejść na podaną stronę internetową, wypełnić i wysłać formularz do punktu informacyjnego funduszy europejskich właściwego dla miejsca realizacji pomysłu (można go wybrać z gotowej, rozwijanej listy). W samym formularzu należy podać dane adresowe przedsiębiorcy, osobę do kontaktu, wskazać branżę, w której działa firma oraz przedstawić podstawowe założenia projektu. Przede wszystkim wskazać, jaki jest jego cel i co firma chciałaby dzięki jego realizacji osiągnąć (zakładane rezultaty projektu, przewidywane efekty i udoskonalenia w firmie), jakie zasoby będą niezbędne, aby takie przedsięwzięcie mogło się udać. Ponadto należy podać przybliżone wielkości planowanych wydatków (co firma chciałaby sfinansować) oraz podać orientacyjne miejsce realizacji projektu i przewidywane terminy jej rozpoczęcia i zakończenia.

Posiadając powyższe informacje, konsultanci będą mogli sprawdzić, czy pomysł wpisuje się w program „IR" lub wskażą inne źródła jego sfinansowania (np. program regionalny dla odpowiedniego województwa). Jeśli natomiast pomysł będzie wpisywał się w program, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju umożliwi pomysłodawcy współpracę z ekspertem branżowym lub ekspertem z zakresu analizy finansowej. Przygotują oni analizę mocnych i słabych stron pomysłu, wskażą te elementy, które warto wzmocnić ubiegając się o środki unijne.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA