fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Unijne bony na innowacje i zakup technologii

www.sxc.hu
Przeprowadzenie w przedsiębiorstwie audytu technologicznego da obraz, czego w nim brakuje i jakiego rodzaju innowacje przysłużą się dalszemu rozwojowi. Taką weryfikację, przeprowadzoną przez zewnętrznych ekspertów, może dofinansować Unia.

Przeprowadzenie audytu technologicznego może być dobrym krokiem przed podjęciem decyzji o kierunku rozwoju firmy, w tym prowadzenia własnych badań i prac rozwojowych albo zlecania ich instytucjom zewnętrznym. Może się bowiem okazać, że eksperci, którzy taki audyt przeprowadzą, zwrócą uwagę przedsiębiorcy na dodatkowe możliwości i szanse rozwoju, których on sam nie dostrzega.

Poznaj działania

I właśnie na dofinansowanie takiej usługi mają szansę podlascy przedsiębiorcy z grupy mikro-, małych i średnich firm. A wynika ona z założeń działania 1.2 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach". Jest ono częścią regionalnego programu operacyjnego, który będzie realizowany w perspektywie 2020.

Działanie podzielone jest na dwie części. Pierwszą o numerze 1.2.1 i takiej samej nazwie jak powyżej podana. Drugą o nr 1.2.2 „Bony na usługi badawcze". O ile pierwsza ma finansować większe i bardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe (patrz ramka), o tyle o drugiej można powiedzieć, że jest przeznaczona dla początkujących firm.

Na badania i patenty

Początkujących w kontekście rozwijania własnych produktów lub wprowadzania nowych, co jednak wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia badań lub prac rozwojowych. I właśnie bon ma być instrumentem zachęcającym firmy do nawiązania współpracy z ośrodkami innowacji, instytutami naukowymi, badawczymi lub innymi przedsiębiorcami prowadzącymi badania. Generalnie ma on finansować projekty o stosunkowo małej skali (maksymalne dofinansowanie to 100 tys. zł), z przeznaczeniem środków m.in. na:

- przeprowadzenie audytu technologicznego,

- zakup usług badawczych,

- wdrożenie nabytych wyników prac B+R, co może obejmować zakup praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej (do etapu pierwszej produkcji włącznie),

- zakup licencji,

- przejście procedury związanej z uzyskiwaniem ochrony patentowej.

Na realizację tej części działania 1.2 władze samorządu województwa podlaskiego zarezerwowały ponad 5,5 mln euro (na całe działanie powyżej 55,5 mln). Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków konkurs dotyczący tej części programu ma zostać ogłoszony we wrześniu, a nabór wniosków ruszyć w październiku. Na dofinansowanie pierwszych projektów typu „bon na badania" przeznaczono 10 mln zł.

Jeszcze więcej możliwości

Podlascy przedsiębiorcy będą mogli pozyskać wsparcie na realizację także większych projektów badawczych, w tym realizowanych samodzielnie. A to za sprawą pierwszej części działania 1.2. Przewiduje ona wsparcie m.in. na:

- tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności inwestycyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia takiej inwestycji będzie przedstawienie przez przedsiębiorcę informacji dotyczących planowanych prac B+R,

- prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie nowych (udoskonalonych) produktów (badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

- wdrożenie (do etapu pierwszej produkcji włącznie) własnych lub zakupionych wyników prac B+R. Przy tym dofinansowanie zakupionych wyników prac B+R będzie przyznawane tylko w przypadku przeprowadzenia uzupełniających prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych) dostosowujących nabyte technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

W zakresie działania 1.2 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania prac B+R do etapu pierwszej produkcji (włącznie). Warto wyjaśnić, że pierwsza produkcja rozumiana jest jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Dlatego każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe, fazę demonstracji i walidacji).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA