fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Problemy z tajemnicą przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

Adobe Stock
Mówiąc o publicznym aspekcie zamówień, możemy zauważyć, że system zamówień publicznych jest w istocie w opozycji do okrywania czegokolwiek tajemnicą.

Jednym z celów uregulowania systemu zamówień publicznych jest stworzenie procedur gwarantujących wydatkowanie środków publicznych w sposób transparentny, jawny, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Jednak aby cel ten został zrealizowany, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości. Jak bowiem zauważyła rzecznik generalna Ch. Stix-Hackl w opinii sprawie C-247/02 Sintesi, aby konkurencja w zamówieniach publicznych była zachowana, potrzebne jest minimum transparentności. Mówiąc zatem o publicznym aspekcie zamówień, możemy zauważyć, że system zamówień publicznych jest w istocie w opozycji do okrywania czegokolwiek tajemnicą.

Określone ograniczenia

Pomimo powyższych założeń jawność oraz transparentność doznają na gruncie prawa zamówień publicznych pewnych ograniczeń. Przepis art. 18 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stanowi, że nie ujawnia się informacji stanowiących ta...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA