fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych podjętych online

AdobeStock
Możliwość udziału w zgromadzeniach spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest szansą na sprawne i efektywne zarządzanie spółką przez jej właścicieli, zwłaszcza w dobie pandemii, ale może być też podstawą sporów korporacyjnych, jeśli problemy techniczne uniemożliwiają wspólnikom wzięcie udziału w głosowaniu.

Decyzje w kluczowych dla funkcjonowania spółek kapitałowych obszarach są podejmowane przez ich właścicieli tj. wspólników bądź akcjonariuszy (dalej łącznie „wspólnicy") w ramach uczestnictwa w zgromadzeniach spółek kapitałowych (zgromadzenia wspólników, bądź walne zgromadzenia akcjonariuszy, dalej łącznie „zgromadzenia"). Ustawodawca w odpowiedzi na otaczającą nas digitalizację dopuścił możliwość odbywania zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 2341, 30092 oraz 4065 kodeksu spółek handlowych. W praktyce oznacza to, że najistotniejsze sprawy spółek kapitałowych, co do których ich wspólnicy często nie są jednomyślni, są rozstrzygane przy wykorzystywaniu rozmaitych komunikatorów internetowych stosowanych powszechnie, bądź zaprojektowanych specjalnie w celu odbycia zgromadzenia.

Zwołanie zgromadzenia

Uprawnienie do przeprowadzenia w ten sposób zgromadzenia w obecnym stanie prawnym przyznano zwołującemu ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA