fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Spór o program TV do poprawki - WSA o terminie złożenia wniosku o przedłużenie koncesji

Adobe Stock
Termin do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na kolejny okres po wygaśnięciu dotychczasowej ma charakter procesowy i podlega przywróceniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę ATM Grupa SA, której pod koniec 2020 r. przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na rozpowszechnianie jednego z programów telewizyjnych.

O sprawie informowaliśmy już na łamach „Rz". Spółka na podstawie decyzji przewodniczącego KRRiT z lutego 2011 r. od lat rozpowszechniała program ATM Rozrywka TV. Dziesięcioletnia koncesja wygasała w lutym 2021 r. A problemy spółki zaczęły się, gdy wystąpiła o jej przedłużenie. Zgodnie z przepisami, żeby do tego doszło bez postępowania konkursowego, stosowne dokumenty powinna złożyć na 12 miesięcy przed wygaśnięciem koncesji. Komplet dokumentów miał być złożony w terminie. Gdy jednak w marcu 2020 r. w związku z Covid-19 spółka wniosła o rozłożenie na raty opłaty za przedłużaną koncesję, okazało się, że żadna sprawa nie jest prowadzona. Urzędnicy poinformowali ją, że dotarła do nich pusta koperta. Twierdzili, że w przesyłce nie było dokumentów potrzebnych do przedłużenia koncesji.

Spółka – z ostrożności – ponownie wystąpiła o udzielenie koncesji, prosząc jednocześnie o przywrócenie terminu. Przewodniczący KRRiT uznał jednak, że ma on charakter materialny, co znaczy, że nie jest przywracalny. W konsekwencji odmówił wszczęcia postępowania.

Spółka zaskarżyła odmowę i wygrała. Warszawski WSA uznał, że złożenie do organu w terminie wniosku o udzielenie koncesji na kolejny okres kształtuje korzystną dla wnioskodawcy sytuację procesową, a nie materialnoprawną. Dlatego sporny termin ma charakter procesowy, a nie materialny. Korzystna bowiem sytuacja procesowa nie gwarantuje jeszcze korzystnego dla wnioskodawcy rozstrzygnięcia w sferze materialnoprawnej.

Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego skarga kasacyjna do NSA. KRRiT nie wstrzymała konkursu na miejsce po ATM Rozrywce, koncesja została przyznana innemu nadawcy.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 120/21

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA