fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Hazard on line: przepisy nie mogą dyskryminować firm z innych państw UE - wyrok TSUE

Fotolia
System koncesji i zezwoleń na urządzanie gier losowych online nie może dyskryminować przedsiębiorców z innych państw UE - orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Orzeczenie (C-49/16) dotyczyło maltańskiej spółki Unibet International prowadzącej zakłady bukmacherskie i gry losowe online oraz węgierskich przepisów o hazardzie, ale może mieć duże znaczenie także dla e-hazardu w Polsce. Znowelizowane przepisy ustawy o grach hazardowych od 1 lipca pozwalają Ministerstwu Finansów blokować strony oferujące hazard bez wymaganych w Polsce.  Już w marcu 2017 ruszyła  testowa wersja rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą hazardową.

Węgierski rynek teoretycznie otwarty

Na swoją działalność Unibet International uzyskała zezwolenia w  wielu państwach członkowskich UE, ale nie na Węgrzech. W 2014 r. organy węgierskie stwierdziły, że mimo to maltańska spółka świadczyła usługi urządzania gier losowych za pośrednictwem stron internetowych w języku węgierskim. Nakazały czasowo  zablokować dostępu z terytorium Węgier do stron internetowych Unibet, a oprócz tego wymierzyły tej spółce grzywnę.

Obie decyzje spółka zaskarżyła sądu administracyjnego w Budapeszcie. Argumentowała, że   przepisy węgierskie będące podstawą prawną wydania tych decyzji były sprzeczne z obowiązującą w UE zasadą swobody świadczenia usług. Maltańska spółka twierdziła również choć firmy z innych państw UE teoretycznie mogły uzyskać zezwolenie na urządzanie gier losowych on line na Węgrzech (świadczenie tych usług nie było objęte monopolem państwowym), to w praktyce pozbawiono je takiej możliwości. W czasie trwania sporu Unibet z węgierską administracją nie odbyło się ani jedno postępowanie przetargowe, którego celem miałby być  udzielenie koncesji warunkujących uzyskanie wymaganego zezwolenia. Spółka uważa, że Węgry pozbawiły ją w praktyce przewidzianej prawem węgierskim możliwości zawarcia takiej umowy jako „wiarygodnemu operatorowi" gier losowych.

Sąd węgierski zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o wykładnię, czy przepisy węgierskie są zgodne z unijną zasadą swobody świadczenia usług.

Nierówno i nieprzejrzyście

- Przepisy krajowe, które zakazują urządzania gier losowych bez zezwolenia uprzednio wydanego przez organy administracyjne, stanowią ograniczenie swobody świadczenia usług - stwierdził na wstępie Trybunał.

Zgodnie z przepisami krajowymi, na podstawie których wydano decyzję o czasowym zablokowaniu na Węgrzech dostępu do stron Unibetu, "wiarygodni" operatorzy gier losowych powinni wykonywać działalność polegającą na urządzaniu gier losowych na terytorium Węgier przynajmniej prze z 10 lat. Trybunał uznał, że tego rodzaju wymóg dyskryminuje operatorów gier losowych posiadających siedzibę w innym państwie członkowskim a preferuje  operatorów krajowych, którym łatwiej spełnić taki warunek.

- Z tego powodu zaskarżone przepisy są dyskryminujące, a w związku z tym sprzeczne z zasadą swobody świadczenia usług - orzekł TSUE.

Ocenił następnie przepisy węgierskie, na podstawie których została nałożona grzywna. Jego zdaniem nie są one dyskryminujące, ale są niejasne.

- Ciążący na przedsiębiorstwach pragnących uzyskać status "wiarygodnego" operatora gier losowych obowiązek wykonywania przez okres trzech lat działalności w zakresie urządzania gier losowych na terytorium państwa członkowskiego, nie stwarza korzyści dla operatorów posiadających siedzibę w przyjmującym państwie członkowskim. Obowiązek taki może, co do zasady, być uzasadniony w celu ochrony interesu ogólnego, np. ochroną konsumentów lub porządku publicznego. Niemniej jednak przepisy te nie spełniają wymogu przejrzystości, ponieważ ani przesłanki wykonywania uprawnień przez organy krajowe w trakcie postępowań o przyznanie koncesji „wiarygodnym" operatorom gier liczbowych, ani warunki techniczne, jakie winni spełnić ci operatorzy przy prezentacji swej oferty, nie zostały zdefiniowane w sposób wystarczająco precyzyjny - stwierdził Trybunał.

W jego ocenie zasada swobody świadczenia usług stoi również na przeszkodzie tym przepisom. - Uznane za sprzeczne z tą zasadą przepisy nie mogą być podstawą wymierzenia żadnej sankcji  - wskazał TSUE.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA