fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zamówienia publiczne: wykonawca nie powinien się zasłaniać tajemnicą ofert podwykonawców

123RF
Wykonawca zasłaniający się tajemnicą ofert podwykonawców może nie obronić się przed zarzutem rażąco niskiej ceny.

Jeśli zamawiający ma wątpliwości, czy cena zaproponowana przez przedsiębiorcę nie jest rażąco niska, zwraca się do niego z prośbą o wyjaśnienia. Jak przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza w jednym z ostatnich orzeczeń – zgodnie z art. 90 ust. 2 prawa zamówień publicznych, ten musi wykazać, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu.

W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę infrastruktury kolejowej zdaniem Izby wykonawca wskazał tylko kwoty, o które mógł obniżyć ceny związane z oddziałem zlokalizowanym niedaleko placu budowy. Przekonywał, że dzięki temu nie będzie wydawać środków na najem i ochronę budynków. To pozwoli mu zaoszczędzić ok. 130 tys. zł. Ma też w okolicy zaplecze noclegowe dla pracowników. Dodatkowo wszyscy pracownicy średniego i wyższego szczebla zaangażowani w realizację zamówienia, także mieszkają niedaleko placu budowy, dzięki czemu nie będzie ponosić kosztów podróży służbowych, noclegów i diet. Wyliczył, że dzięki temu zaoszczędzi niemal 900 tys. zł.

Wyjaśnienia przekonały zamawiającego, ale nie KIO. Ta oceniła, że wykonawca nie wykazał, że te okoliczności nie przysługują innym biorącym udział w postępowaniu. A konkurent, który złożył odwołanie do KIO, przekonywał podczas rozprawy, że przy tego rodzaju zamówieniach oczywiste jest, że zatrudnia się osoby mieszkające niedaleko właśnie dlatego, by obniżyć koszty osobowe. Izba zgodziła się z tym argumentem. Oceniła też, że nawet ewentualne oszczędności na kosztach osobowych nie uzasadniają tak znacznej różnicy w cenie oferowanej przez wybranego wykonawcę i jego konkurentów.

Wykonawca przekonywał także, że pewne kwoty może zaoszczędzić dzięki korzystnym umowom z podwykonawcami. Samych ofert jednak nie przedstawił, gdyż, jak twierdził, nie jest uprawniony do ich ujawniania. To także krytycznie oceniła Izba.

„W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca obowiązany jest wykazać wszelkie okoliczności mające wpływ na wysokość ceny oferty. P.z.p. przewiduje mechanizmy służące ochronie informacji, których wykonawca z pewnych uzasadnionych względów nie chce lub nie może ujawnić, w tym zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Przystępujący z mechanizmów tych nie skorzystał i konsekwencje niewykazania danych zawartych w ofertach podwykonawców mogą obciążać wyłącznie jego" – podkreśliła Izba w uzasadnieniu do orzeczenia.

Zamawiający wyjaśniał z kolei, że wskazane przez wybraną firmę oszczędności – tj. około 1 mln zł, były wystarczające, bo zmniejszały różnicę między jej ofertą a szacunkową wartością zamówienia poniżej 30 proc. Z takim rozumieniem przepisów nie zgodziła się Izba. Podkreśliła, że zamawiający, który podejrzewa rażąco niską cenę, powinien wyjaśnić wszystkie budzące wątpliwości elementy oferty, a nie tylko te, które pozwolą zniwelować różnicę między wyjaśnianą ceną a obniżoną o 30 proc. wartością szacunkową zamówienia.

sygnatura akt: KIO 416/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA