fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Elektroniczne akcje zastąpią papierowe na okaziciela oraz imienne

Adobe Stock
Akcje na okaziciela oraz imienne wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych przejdą obowiązkowo na dematerializację.

Chodzi o zmianę formy akcji z papieru wartościowego na zapis teleinformatyczny. Zmiany te zawiera przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Dematerializacja akcji ma zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność obrotu akcjami oraz uprościć konstrukcje prawne związane z tym obrotem poprzez umożliwienie łatwej identyfikacji osoby uprawnionej z akcji na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno uczestnikom obrotu, jak i samej spółce. Dzięki dematerializacji wprowadzony zostanie jednolity reżim przenoszenia praw z akcji niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne czy na okaziciela.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r., a niektóre artykuły zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA