fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wszczęcie postępowania w sprawie zwrotu środków unijnych

Adobe Stock
Do wszczęcia procedury w sprawie zwrotu środków niezbędne jest, aby wystąpiła co najmniej jedna z przesłanek: wykorzystanie ich niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystane z naruszeniem procedur lub pobranie nienależnie albo w nadmiernej wysokości.

Procedury kontrolne w ramach systemu wdrażania środków Unii Europejskiej mają zapobiegać zarówno nadużyciom ze strony beneficjentów, jak i występowaniu nieprawidłowości po stronie podmiotów zaangażowanych w system wdrażania środków europejskich – instytucji zarządzającej (IZ), instytucji pośredniczącej (IP), czy instytucji wdrażającej (IW). Do obowiązków instytucji udzielającej dofinansowania należy przede wszystkim konieczność terminowego rozpatrywania wniosków o płatność oraz wypłaty środków. Nieprawidłowością po stronie organu może być więc zwłoka w wypłacie środków unijnych, która może prowadzić do powstania szkody po stronie beneficjenta polegającej na braku możliwości realizacji projektu.

Czytaj także:

Procedura zwrotu dofinansowania w projektach realizowanych ze środków europejskich

Kto odzyskuje środki

Organem odpowiedzialnym za odzyskiwanie środków europejskich podlegających zwrotowi dla regionalnego programu operacyjne...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA