fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

TSUE - dane osobowe: administrator fanpage'a odpowiada razem z Facebookiem

Adobe Stock
Administrator fanpage’a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę - orzekł we wtorek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, która świadczy usługi kształcenia za pośrednictwem fanpage'a na Facebooku.

Administratorzy fanpage'ów, tacy jak Wirtschaftsakademie, mogą uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających te strony za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej im nieodpłatnie przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika; są one aktywne przez dwa lata i zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage'a. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'ów.

W listopadzie 2011 roku niezależny regionalny organ ds. ochrony danych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn nakazał spółke ezaktywację jej fanpage'a. Powodem było, że ani właściciel profilu ani Facebook nie informowali osób odwiedzających o tym, że Facebook gromadził za pomocą plików cookies dotyczące ich dane osobowe oraz że następnie przetwarzano te informacje.

Wirtschaftsakademie wniosła skargę na tę decyzję do niemieckich sądów administracyjnych, podnosząc, że nie można jej przypisać przetwarzania danych osobowych dokonywanego przez Facebooka oraz że nie powierzyła ona również Facebookowi przetwarzania danych, które byłoby przez nią kontrolowane lub na które mogłaby wywierać wpływ. Wirtschaftsakademie doszła na tej podstawie do wniosku, że Unabhängiges Landeszentrum powinien był podjąć działania bezpośrednio przeciwko Facebookowi, a nie przeciwko niej.

We wtorkowym orzeczeniu Trybunału w Luksemburgu nie miał wątpliwości, że amerykańska spółka Facebook oraz, jeśli chodzi o Unię, zależna od niej irlandzka spółka Facebook Ireland muszą zostać uznane za „administratorów" danych osobowych użytkowników Facebooka oraz osób, które odwiedziły fanpage'e prowadzone na Facebooku. Spółki te określają bowiem w pierwszej kolejności cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

Trybunał stwierdził, iż administrator fanpage'a, taki jak Wirtschaftsakademie, ponosi na poziomie Unii wspólną odpowiedzialność z Facebook Ireland za przetwarzanie danych. Jak bowiem wyjaśniono, taki administrator uczestniczy, podejmując działania polegające na ustaleniu parametrów (zależnych w szczególności od jego użytkowników docelowych, jak również od celów w zakresie zarządzania lub promocji jego działalności), w określeniu celów i sposobów przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających jego fanpage'a.

TSUE wskazał, że administrator fanpage'a może zwrócić się o udzielenie (w formie zanonimizowanej) – a zatem o przetworzenie – danych demograficznych dotyczących jego użytkowników docelowych (między innymi tendencji w zakresie wieku, płci, stanu cywilnego i statusu zawodowego), informacji na temat stylu życia i zainteresowań jego użytkowników docelowych (w tym informacji dotyczących zakupów i zachowań w zakresie zakupów w sieci osób odwiedzających jego stronę oraz kategorii produktów lub usług, które najbardziej ich interesują), jak również danych geograficznych, które pozwalają administratorowi fanpage'a ustalić, gdzie należy przeprowadzić specjalne promocje lub zorganizować wydarzenia, a bardziej ogólnie, jak najlepiej ukierunkować swą ofertę informacyjną.

Zdaniem Trybunału okoliczność, iż administrator fanpage'a korzysta z platformy oferowanej przez Facebooka i z usług na niej dostępnych, nie zwalnia go z jego obowiązków w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Wyrok w sprawie C-210/16 Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein / Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA