fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Sąd: frankowicz-przedsiębiorca nie musi spłacać kredytu

AdobeStock
Frankowicz prowadzący działalność gospodarczą nie musi spłacać kredytu.

Po raz pierwszy w Polsce frankowicz-przedsiębiorca, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie (1.06.2020 r.  sygn. akt II C 128/20), uzyskał zabezpieczenie dla swojego roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego we franku szwajcarskim.

Sąd postanowił o wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez powoda spłat rat kredytu - w okresie od 1 czerwca do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego w tej sprawie. Dodatkowo sąd zakazał pozwanemu bankowi w tym czasie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu oraz przekazywanie informacji o niedokonaniu przez powoda spłat rat kredytu do: Biura Informacji Kredytowej spółka akcyjna w Warszawie i do systemu „Bankowy Rejestr" prowadzonego przez Związek Banków Polskich.

- Powód wykazał, że zgodnie z jego interesem prawnym bezcelowa jest dalsza realizacja umowy kredytowej (a w szczególności spłacanie rat kredytu w toku całego procesu), która jest bezwzględnie nieważna.

W sprawie nie odbyła się jeszcze żadna rozprawa. - Sąd, nie przesądzając ostatecznie o wyniku sprawy, już teraz uznał, iż nieważność umowy kredytu jest bardzo wysoko uprawdopodobniona. Powód sformułował roszczenie tak, aby zminimalizować wartość przedmiotu sporu, co zapewniło mu wszczęcie powództwa za niewielką opłatę sądową - wyjaśnia dr Piotr Nazaruk, radca prawny reprezentujący frankowicza.

Źródło: informacja prasowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA