fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Adobe Stock
Inwestor może być zobligowany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nawet w przypadku, gdy za dane roboty inwestor zapłacił już generalnemu wykonawcy.

Ustawą z 14 lutego 2003 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) art. 6471, zgodnie z którym (§ 5): „Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę." Instytucja solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy była odpowiedzią na kryzys budowlany mający miejsce na początku lat 2000. Nie było wówczas zbyt wielu inwestycji, a podwykonawcy przyjmowali zlecenia nie zważając na zaoferowane im warunki. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w praktyce budowano po rażąco niskich cenach, w skrajnych wypadkach niepokrywających kosztów. Do tego część nieuczciwych inwestorów, a nierzadko też generalnych wykonawców, w sposób świadomy nie regulowała swoich należności pieniężnych dla podwykonawców, czując się bezkarnie wobec braku skutecznych regulacji prawnych zabezpieczających podwykonawców przed opóźnianiem lub nieregulowanie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA