fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koronawirus a zamówienia publiczne: spory o przetargi będą rozstrzygane

Adobe Stock
Krajowa Izba Odwoławcza rusza od 25 maja. Tego dnia planuje rozpatrzyć pierwsze odwołania.

Od poniedziałku zacznie działać Krajowa Izba Odwoławcza. Stało się to możliwe dzięki odwieszeniu biegu terminów administracyjnych przez przepisy covidowe obowiązujące od 16 maja. Szykują się też zmiany w przetargach.

Pierwsze rozprawy

– Pierwsze rozprawy przewidziano już na 25 maja z zachowaniem reżimu sanitarnego – wyjaśnia Michał Trybusz z Urzędu Zamówień Publicznych.

KIO będzie rozstrzygało na dotychczasowych zasadach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, np. ograniczeniem liczby osób w sali, przerw w toku rozpraw.

– To dobra wiadomość dla zamawiających. Wiele przetargów nie zostało rozstrzygniętych, bo doszło do wniesienia odwołań. A od połowy marca z powodu pandemii KIO nie rozstrzyga – mówi Konrad Różowicz z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. – Oznacza to również, że proponowane zmiany w zasadach funkcjonowania KIO nie są aż tak bardzo potrzebne. Dlatego z nich zrezygnowano. Dotyczyły one rozstrzygania zza biurka na podstawie tylko dokumentów. Sentencja wyroku miała być publikowana w internecie – dodaje Różowicz.

Nie oznacza to, że w związku z pandemią nie będzie żadnych zmian w zamówieniach publicznych.

Taryfa ulgowa

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. W przyszłym tygodniu zajmie się nim Sejm.

– Zaproponowane zmiany mają na celu obniżenie kosztów udziału wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Mają też służyć poprawie ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego – tłumaczy Michał Trybusz.

Projekt wprowadza zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności oraz zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakaz obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii w związku z Covid-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii.

– W przyjętym przez rząd projekcie skrócono okres zakazu o 30 dni (ze 120 dni). Poszczególne sektory gospodarki są rozmrażane, więc nie ma powodu, by okres zakazu potrącania kar był aż tak długi – uważa Konrad Różowicz.

Przepisy przewidują też, że zamawiający będą mogli zrezygnować z żądania wadium w postępowaniach, w których udzielają zamówień o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne. Nie będzie tu jednak automatyzmu. W każdym postępowaniu sprawę należy ocenić indywidualnie. Nie w każdym bowiem wypadku zasadne będzie zniesienie obowiązku wpłaty wadium, dyscyplinującego wykonawców i ograniczającego ryzyka zamawiającego.

Projekt wprowadza obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w dłuższych umowach o udzielenie zamówienia publicznego. Obniża dopuszczalną wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10 do 5 proc.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA