fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowa o dofinansowanie projektu unijnego jako umowa rezultatu

Adobe Stock
Nieosiągnięcie przez beneficjenta zakładanych wcześniej wskaźników produktu lub wskaźników rezultatu świadczy o tym, że nie został osiągnięty cel, dla którego projekt był realizowany. Dla instytucji, która przyznała dofinansowanie jest to najczęściej sygnał, że beneficjent wykorzystał środki niezgodnie z przeznaczeniem i powinien je zwrócić.

Po zakończeniu realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych przychodzi zwykle czas na sprawdzenie czy cele, które beneficjent postawił sobie składając wniosek o dofinansowanie zostały osiągnięte. Należy przy tym pamiętać, że realizacja projektu nie jest celem samym w sobie. Jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu. W przypadku przedsiębiorców, celem tym jest zwykle podniesienie poziomu konkurencyjności ich firmy, wprowadzenie innowacji w zachodzących w firmie procesach lub wzrost jakości sprzedawanych przez firmę produktów albo świadczonych usług. Aby móc zweryfikować, czy w wyniku realizacji projektu wytyczone przez podmiot korzystający z dofinansowania cele zostały osiągnięte, wprowadzono pojęcie tzw. „wskaźników".

Monitorowanie najważniejszych efektów

Wskaźniki służą monitorowaniu najważniejszych efektów zrealizowanego projektu. Wyznacza się już na etapie planowania projektu. Muszą one zostać uwzględnione we wniosku o dofinansowa...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA