fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym – nowe zasady

Adobe Stock
Nowelizacja przepisów dotyczących uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz innych decyzji inwestycyjnych przyznaje m.in. nowe uprawnienia organizacjom ekologicznym. Inwestorom trudniej będzie realizować przedsięwzięcia wymagające uzyskania takich decyzji.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta 20 kwietnia 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 28 kwietnia 2021r. (poz. 784). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 13 maja 2021 roku.

Zmiana przepisów stanowi reakcję na kierowane do Polski uwagi Komisji Europejskiej co do wadliwej implementacji do prawa polskiego przepisów prawa Unii Europejskiej, to jest dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Jest to tzw. „Dyrektywa EIA", która reguluje kwestie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Wprowadzane zmiany dotyczą obowiązku zapewnienia pełnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Uwagi Komi...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA