fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Konstytucja biznesu: czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy od 30 kwietnia 2018

Adobe Stock
Sprawy, które można załatwić bez obecności w urzędzie, mają być załatwiane np. telefonicznie.

Pięć powiązanych ustaw, nazywanych konstytucją biznesu, określających zasady działalności gospodarczej Polski, wchodzi w życie 30 kwietnia. Jądrem tych regulacji jest nowe prawo przedsiębiorców, zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., nowelizowaną ok. 90 razy.

Ustanawia ono katalog praw i obowiązków przedsiębiorców, wytyczne dla tworzenia i stosowania prawa w sferze działalności gospodarczej. To m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasady przyjaznej interpretacji przepisów i zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone".

– Dają one wreszcie stabilne i przewidywalne reguły tworzenia i stosowania prawa – zachwala zmiany wiceminister przedsiębiorczości Mariusz Haładyj.

Z kolei ustawa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorców, który ma stać na straży praw przedsiębiorców, upoważnia go do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, występowania do urzędów o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz do Sądu Najwyższego i NSA o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów. Ogólną kompetencją tego urzędu ma być stymulowanie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a administracją publiczną. Część opozycji zarzucała, że to będzie urząd fasadowy, ale podobne funkcjonują w USA i Australii.

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwi udostępnianie w CEIDG informacji z rejestru pełnomocnictw i prokury, a Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ma rozszerzyć działanie obecnego serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl. Będą tam m.in. publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości.

Najwięcej zmian, bo w ok. 190 ustawach, zawiera kolejna ustawa: przepisy wprowadzające prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy, czyli w ogóle konstytucję biznesu.

Zmiana w kodeksie cywilnym umożliwia także jednoosobowym przedsiębiorcom, ustanawianie prokurentów (na wzór spółek handlowych), a więc bardzo praktycznych biznesowych pełnomocników. Z kolei do kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzono zasadę, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

podstawa prawna: przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy DzU z 6 marca 2018 r. poz. 650 i 646

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA