fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla lubuskich firm na prowadzenie badań i B+R

Władze samorządowe województwa lubuskiego podjęły decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków w konkursie dotyczącym działania 1.1 „Badania i innowacje”. Zgodnie z nową wersją regulaminu przedsiębiorcy mogą to zrobić do pierwszego lipca.

Działanie 1.1. „Badania i innowacje" daje szansę uzyskania dofinansowania na dwa rodzaje przedsięwzięć. A wybór, jaki to będzie projekt, należy do przedsiębiorcy, przy czym należy podkreślić, że w jednym wniosku o dofinansowanie tych dwóch typów projektów nie wolno łączyć.

Zatem z jednej strony przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie na realizację typowych projektów badawczo-rozwojowych. I taka działalność związana z tworzeniem nowych lub doskonaleniem produktów, usług, procesów i technologii będzie wspierana. Dotyczy to zatem tych firm, które już dysponują własnym zapleczem badawczo-rozwojowym i teraz chcą je efektywnie wykorzystywać lub będę realizować badania we współpracy z jednostkami naukowymi.

Z kolei firmy, które nie dysponują własnym laboratorium, nie mają odpowiedniego zaplecza i sprzętu, ale chciałyby w przyszłości realizować własne projekty badawcze (i mają już plan ich prowadzenia) mogą wystąpić o dofinansowanie części kosztów związanych właśnie z budową (rozbudową) odpowiedniej infrastruktury. I jest to drugi dopuszczalny rodzaj projektu.

W zależności od skali przedsięwzięcia, technicznych, ludzkich i finansowych możliwości wnioski o dofinansowanie mogą składać poszczególni przedsiębiorcy, planując samodzielne przeprowadzenie wszystkich działań projektu lub zrobić to w partnerstwie z inną firmą bądź instytucją świadczącą usługi w zakresie B+R.

Na dofinansowanie najlepszych projektów, czyli takich które w najwyższym stopniu sprostają kryteriom wyboru inwestycji, zarezerwowano 100 mln zł. Przykładowo zgodnie z tymi kryteriami projekt musi wpisywać się w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji, przewidywać spójny plan prowadzenia badań, w efekcie których uzyskany zostanie dziewiąty stopień zaawansowania technologicznego (gotowości technologii). Pod uwagę będzie także brany wzrost liczby etatów badawczych, zapotrzebowanie rynku na rezultaty projektu, stopień innowacyjności ostatecznego produktu, czy wreszcie przewidywany model jego ochrony.

Pełny wykaz kryteriów oceny formalnej i merytorycznej oraz inne ważne dokumenty służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA