fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Zgłoś uwagi do regulaminu konkursu Go to Brand.PL

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu do działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL” programu „Inteligentny rozwój” trwają konsultacje społeczne jego regulaminu. Uwagi można zgłaszać do 26 kwietnia.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków ustalonym dla programu „Inteligentny rozwój", pierwszy konkurs w ramach działania 3.3.3 „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.PL" ma zostać ogłoszony 16 maja. Sam nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 24 czerwca do 5 sierpnia.

Ta część programu „IR" adresowana jest do mikro, małych i średnich firm zainteresowanych międzynarodową ekspansją i jednocześnie takich, które mają ciekawy (obiecujący), innowacyjny produkt, inwestują w prace badawczo-rozwojowe oraz rodzaj ich działalności i plany ekspansji mieszczą się w zakresie ogólnych lub branżowych programów promocji.

Jeżeli te warunki są spełnione, to firma może aplikować o wsparcie. A będzie ono udzielane pod postacią pomocy publicznej i pomocy de minimis (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) lub samej pomocy de minimis (od 65 proc. do 85 proc. kosztów). Środki te będzie można przeznaczyć m.in. na:

- wynajem powierzchni i budowę oraz obsługę stoiska wystawowego,

- delegacje i zakwaterowanie pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych,

- transport i ubezpieczenie eksponatów w związku z udziałem w targach,

- opłaty rejestracyjne, w tym rezerwację miejsca wystawowego na targach,

- wpis do katalogu targowego,

- udział w seminariach, kongresach i konferencjach,

- działania informacyjno-promocyjne projektu.

Celem działania jest zwiększenie eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o innowacyjne produkty oraz usługi. Drugim celem jest zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki oraz umocnienie wizerunku Polski (Marki Polskiej Gospodarki) na świecie poprzez promocję polskich marek produktowych. W rezultacie wzrosnąć ma liczba przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych (dywersyfikacja kierunków współpracy zagranicznej polskich firm).

Instytucją, którą odpowiada za realizację działania 3.3.3 jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Także ona prowadzi konsultacje regulaminu konkursu i na jej stronie można znaleźć formularz zgłaszania uwag.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA