fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Koronawirus: wsparcie finansowe trafia do firm – trzy tygodnie działania tarczy

AdobeStock
onad 1,5 mln złożonych wniosków z tarczy antykryzysowej przez 3 tygodnie” – wskazała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, podsumowując działania na rzecz walki ze skutkami koronawirusa.

„Możemy śmiało powiedzieć, że wypłacone środki zostały przeznaczone na ochronę co najmniej 1 mln miejsc pracy" – podkreśla Marlena Maląg.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Do powiatowych urzędów pracy wpłynęło ok. 155 tys. wniosków od mikroprzedsiębiorców ubiegających się o niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości do 5 tys. złotych. Wnioski są na bieżąco rozpatrywane i realizowane.

„Pożyczkę przekazaliśmy dla ok. 55 tys. mikroprzedsiębiorców. To łącznie 275 mln zł wsparcia – mówi minister Maląg.

Warto pamiętać, że zmiany w ramach tarczy antykryzysowej rozszerzyły kręg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników.

Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Środki z FGŚP to wsparcie na ochronę miejsc pracy w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. – To ok. miliard złotych wypłaconych środków z tego instrumentu – mówi minister Maląg.

Świadczenia postojowe

Na bieżąco realizowane są też wypłaty świadczenia postojowego. 94 tys. osób samozatrudnionych i zleceniobiorców otrzymało do dzisiaj wsparcie z tego tytułu. To razem 188 mln zł wypłaconych środków.

Zwolnienie ze składek ZUS

Minister podczas konferencji podkreśliła, że największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszy się możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad 970 tysięcy wniosków od przedsiębiorców chcących skorzystać z tego narzędzia.

Ważną zmianą, jaka nastąpiła w ramach rozszerzenia tarczy antykryzysowej jest zwolnienie ze składek dla płatników zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek.

Wsparcie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

To nowy instrument w tarczy. Z puli EFS są dofinansowywane wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników mikro, małych i średnich firm, a także na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. „Obecnie mamy już prawie 11 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach tego narzędzia".

„Udoskonalamy mechanizmy składania wniosków. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby wsparcie było jak najszersze" – dodała na koniec minister Maląg.

Źródło: MRPiPS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA