fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów RODO

Adobe Stock
W jaki sposób przeprowadzana jest kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych?

Jednym z podstawowych zadań organu nadzorczego jest monitorowanie i egzekwowanie stosowania przepisów RODO. Aby umożliwić wykonanie powyższego celu europejski prawodawca wyposażył organ nadzorczy w szereg kompetencji, obejmujących m.in. nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań, prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych czy uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych.

Szczegółowe regulacje dotyczące prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zawiera ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.). Zgodnie z art. 78 ust. u.o.d.o. „kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitor...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA