fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wsparcie rozwoju nowych przedsiębiorstw

Białostocki Park Naukowo -Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo -Technologiczny jako liderzy platform poszukują osób z ciekawymi pomysłami na rozwój własnej firmy. Te najlepsze mogą liczyć na wsparcie doradcze i dofinansowanie do wysokości 800 tys. zł.

W ubiegłym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotażowy konkurs, który miał wyłonić tzw. platformy startowe, czyli podmioty działające w Polsce wschodniej. Dzięki odpowiedniemu zapleczu, kadrze i doświadczeniu mogłyby one rozwijać działalność firm typu start-up.

Zasadniczym celem, który przyświecał utworzeniu platform startowych, było stworzenie dogodnych warunków dla rozwijania nowych przedsięwzięć biznesowych opartych na innowacyjnych produktach lub usługach. Tak aby osoba lub zespoły osób z takimi pomysłami mogły uzyskać kompleksowe wsparcie – poczynając od weryfikacji i przetestowania takiego pomysłu, jego dopracowanie, poprzez analizę i poprawę modelu biznesowego, zarejestrowanie nowej działalności, pomoc w uzyskaniu stosownej ochrony własności intelektualnej (jeżeli byłoby to zalecane), po fazę wprowadzenia towaru lub usługi na rynek, w tym zagraniczny, i rozwijania sprzedaży.

Dla osób, które chciałyby skorzystać ze wsparcia platform startowych, istotny może być ich wybór. Z jednej strony ze względu na odległość od miejsca zamieszkania, z drugiej ze względu na szczegółowy zakres usług oferowanych w ramach realizowanych przez nie programów, a zatwierdzonych już przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (w formie akceptacji wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy). Chociaż i tak należy podkreślić, że niezależnie od wyboru platformy startowej nowa firma musi być rozwijana na obszarze Polski wschodniej (obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie lub podkarpackie). Wynika to z tego, że zarówno działalność samych platform, jak i start-upów, które będą one rozwijać, jest finansowana z programu „Polska wschodnia".

Jakie zatem instytucje zostały wybrane w celu realizacji pilotażowego programu wsparcia nowych koncepcji biznesowych? Są to: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Kielecki Park Technologiczny oraz Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, które występują jako liderzy takich platform >patrz ramka. Ten pierwszy otrzymał blisko 7,3 mln zł na realizację projektu „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents". Drugi, dysponując dofinansowaniem w wysokości 7,6 mln zł, będzie realizował projekt „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub". Natomiast Lubelski Park Naukowo-Technologiczny przeprowadzi projekt „Platforma startowa – Connect", na który otrzymał 6 mln zł.

Osoby, które chciałyby zgłosić swoje pomysł, powinny zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami przyjmowania i oceny projektów obowiązującymi w poszczególnych platformach. Można jednak zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi, wspólnymi regułami minimalna wartość projektu (wydatków kwalifikowanych) musi wynosić 50 tys. zł. Z drugiej strony maksymalna wartość dofinansowania to 800 tys. zł (przy tzw. intensywności pomocy na poziomie do 85 proc.).

Liderzy i partnerzy platform startowych

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny jest liderem platformy startowej dla nowych pomysłów Hub of Talents. W skład konsorcjum tworzącego tę platformę wchodzą jeszcze: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Park Przemysłowy w Łomży oraz Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach.

Kielecki Park Technologiczny jest liderem platformy startowej TechnoparkBiznesHub, którą tworzą także: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis oraz Inkubator Technologiczny ze Stalowej Woli. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny przeprowadzi projekt platforma startowa Connect. Partnerami lidera są tutaj: Regionalny Park Przemysłowy w Świdniku oraz Tarnobrzeski Park Przemysłowo- -Technologiczny.

Poszczególne platformy korzystają także z usług: zewnętrznych ekspertów – specjalistów w danej dziedzinie technologicznej, instytucji otoczenia biznesu, funduszy VC i seed capital, aniołów biznesu i inwestorów, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (m.in. w zakresie promocji projektów w środowisku akademickim), uczelni wyższych (np.: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie – w przypadku platformy TechnoparkBiznesHub), regionalnych i lokalnych władz samorządowych (np.: samorządu miasta Lublin, samorządu miasta Zamość, samorządu województwa lubelskiego – w przypadku platformy Connect).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA