Firma

Stanowisko Grupy Wyszehradzkiej ws. sztucznej inteligencji

123RF
Z inicjatywy Polski państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) przyjęły wspólne stanowisko w sprawie sztucznej inteligencji i jej potencjału dla rozwoju gospodarki UE - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

W związku z zapowiedzią publikacji na koniec kwietnia br. komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji („AI"), państwa Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja oraz Węgry) przygotowały wspólne stanowisko. Rozwój sztucznej inteligencji nabiera tempa, dlatego konieczne jest oszacowanie korzyści oraz ewentualnych zagrożeń powiązanych z rozwojem technologii opartych o AI. W opracowanym dokumencie, wzywamy Komisję Europejską do dalszego zaangażowania w proces rozwoju tej technologii.

Zwrócono uwagę na potencjał rozwoju europejskich przedsiębiorstw w oparciu o AI, ale jednocześnie wskazano na konieczność pogłębionej analizy skutków prawnych i ekonomiczno-społecznych.

Zaproponowano konkretne rozwiązania tj. utworzenie wirtualnych magazynów danych czy powołanie, na poziomie UE, obserwatorium AI.

W stanowisku zdefiniowanych zostało 9 obszarów priorytetowych na poziomie UE:

1. Włączenie zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją w obszar dyskusji na temat transformacji cyfrowej i uczynienie AI jednym z priorytetów UE do roku 2020 i na kolejne lata;

2. Uruchomienie ogólnoeuropejskiej inicjatywy w postaci utworzenia wirtualnych magazynów danych. Inicjatywa ta docelowo może umożliwić otwarcie danych przemysłowych i w konsekwencji pozwoli przyspieszyć badania, rozwój oraz implementację sztucznej inteligencji;

3. Konieczność rozpoczęcia debaty na temat prawidłowego mechanizmu finansowania technologii cyfrowych;

4. Stworzenie tzw. piaskownic regulacyjnych na poziomie UE, które będą wspierać badania i rozwój w kluczowych sektorach jak medycyna, prawo, rynki finansowe, usługi, rynek motoryzacyjny, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna czy przemysł żywnościowy;

5. Analiza wykorzystania technologii AI w reformie procesu podejmowania decyzji przez administrację państwową;

6. Konieczność stawiania na edukację i badania, tworzenie środowisk akademickich wspierających rozwój tej technologii;

7. Utworzenie Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji;

8. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa i zaufania;

9. Zbadanie wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy w Europie.

Źródło: MC

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL