fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej jest samodzielne

Adobe Stock
Jeżeli stronami postępowania w sprawach własności intelektualnej są przedsiębiorcy, to jest to przede wszystkim sprawa własności intelektualnej, a przepisy o innych postępowaniach odrębnych, jak i o postępowaniu zwykłym należy stosować w tej sprawie „odpowiednio".

Z dniem 1 lipca 2020 r., nie tylko powołano sądy własności intelektualnej, co jest niezwykle istotne, z uwagi na potrzebę specjalizacji sędziów orzekających w tych sprawach. Równie jednak ważną zmianą jest fakt rozpoczęcia (formalnie) proceduralizacji ochrony praw własności intelektualnej1. Sprawy te zatem również formalnie stały się odrębnymi sprawami cywilnymi, a to nie tylko oznacza, że podlegają przepisom szczególnym postępowania cywilnego, tj. art. 47989 – art. 479129 KPC, ale ponadto – zgodnie z art. 13 KPC –przepisy ogólne o procesie (o postępowaniach zwykłych), jak i o innych postępowaniach odrębnych w sprawach własności intelektualnej będą stosowane w sposób odpowiedni. Niektóre z nich zatem należy stosować wprost, inne z modyfikacjami, a jeszcze inne w ogólne nie będą miały zastosowania. Nie ma tu wątpliwości, że art. 13 KPC mówiąc expressis verbis o „trybie" odnosi się także do postępowań odrębnych.

Decyzja zatem o...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA