fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Skutki zawarcia porozumienia przez akcjonariuszy spółki publicznej

Adobe Stock
Rozbieżne interesy akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych mogą powodować sytuacje, w których jedna strona sporu próbuje zablokować możliwość wykonywania prawa głosu przez pozostałych akcjonariuszy.

Do osiągnięcia tego celu wykorzystywane są często przepisy ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 2005 r. („ustawa o ofercie"). Mimo, że nie jest to nowa regulacja, to jednak budzi ona wciąż kontrowersje. Wiele zagadnień prawnych powstałych na jej gruncie dotychczas nie doczekało się jednoznacznego rozwiązania.

Celem naszego artykułu jest zarysowanie problematyki wpływu zawarcia porozumienia przez akcjonariuszy spółki publicznej na możliwość wykonywania prawa głosu z akcji, jak i na podejmowane uchwały.

Czytaj też: Spółki publiczne: Kiedy tylko współpraca, a kiedy działanie w porozumieniu

Rodzaje porozumień akcjonariuszy

Przypadki zgodnego działania akcjonariuszy lub zawierania przez nich porozumień nie są rzadkością. Może tak się dziać zwłaszcza wówczas, gdy akcjonariat nie jest rozproszony, akcjonariusze pozostają ze sobą w stałych relacjach bądź łą...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA