fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kiedy taki sam skład sądu jest możliwy

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę w tym samym składzie

Jestem powódką w sprawie gospodarczej. W I instancji sąd uwzględnił moje roszczenie o zapłatę przeciwko innemu przedsiębiorcy. Sąd odwoławczy uchylił jednak, korzystny dla mnie, wyrok, w następstwie czego wniosłam skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy zaś uchylił werdykt sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Przeglądając akta w tym sądzie zauważyłam, że sprawę będzie rozpatrywał ten sam skład. Czy jest to właściwe? Czyli, czy w przypadku uchylenia przez Sąd Najwyższy zapadłego w drugiej instancji wyroku uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, może ją rozpoznawać w tym samym składzie – pyta pani Ksenia. Wydaje mi się, że nie i takie postępowanie będzie dotknięte nieważnością.

W opisanej przez panią Ksenię sytuacji możliwe jest rozpoznanie jej sprawy przez sąd II instancji w tym samym składzie. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w uchwale Sądu Najwyższego z 26 listopada 2014 r., CZP 80/14. Zgodnie z jej treścią bowiem „W razie uchylenia przez Sąd Najwyższy, na skutek zażalenia przewidzianego w art. 3941 § 11 k.p.c., wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę w tym samym składzie."

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA