fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kiedy towar podlega rygorom związanym z pakietem przewozowym

Fotolia.com
Decydującą przesłanką uznania, że dany towar podlega rygorom związanym z pakietem przewozowym jest jego rodzaj. Nie ma znaczenia to czy towar będzie przewożony busem czy TIR–em.

Ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, tzw. pakiet przewozowy, podpisał 31 marca prezydent (wejdzie w życie 14 dni od dnia publikacji w Dz.U.) Dotyczy ona wszystkich podmiotów (podmiotu wysyłającego, odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu) dokonujących przewozu towarów tzw. wrażliwych, w szczególności: alkoholu, tytoniu, papierosów, olejów ropy naftowej, preparatów smarowych a także dodanych w ostatniej chwili rozporządzeniem olejów roślinnych.

Platforma pomoże

Jednocześnie ustawa nie przewiduje żadnych kryteriów dotyczących wielkości podmiotów. Decydującą przesłanką podlegania pod pakiet przewozowy jest rodzaj przewożonego towaru. Nie będzie też miało znaczenia to czy towar będzie przewożony busem, czy TIR - em.

Monitorowanie przewozu będzie odbywało się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej. Podmioty podlegające ustawie przed dokonaniem pierwszego transportu pod jej reżimem będą musiały dokonać rejestracji w systemie SENT, dostępnym na platformie PUESC.

Przyda się profil

Najprostszym sposobem na obsługę systemu SENT jest założenie profilu zaufanego e-PUAP. Podmiot zainteresowany rejestracją powinien na platformie e-PUAP złożyć elektroniczny wniosek z podaniem wymaganych danych osobowych, który jest dość standardowy. System wygeneruje powiadomienie e-mail, w którym znajdziemy informację, że osoba zakładająca profil ma 14 dni na potwierdzenie poprawności podanych danych w jednym z zaufanych punktów (ich lista jest dostępna na platformie w trakcie składania wniosku).

Po potwierdzeniu poprawności podanych danych, nasz profil e-PUAP będzie aktywowany. Kolejno można dokonać rejestracji w systemie PUESC i zalogować się do systemu SENT.

Najważniejszym obowiązkiem, którego należy sumiennie przestrzegać jest użytkowanie systemu SENT, który jest podstawą monitorowania przewozu towarów. Jego wersja testowa dostępna jest już na stronach Krajowej Administracji Skarbowej. Do obsługi systemu wyznaczeni zostaną prawdopodobnie pracownicy, niemniej ewentualne kary obciążą przedsiębiorcę. Dlatego warto zadbać o dobre procedury wewnątrzfirmowe.

Sporo powodów do karania

Za niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy przewidziano szeroki katalog kar, które grożą podmiotom wysyłającym, odbierającym, przewoźnikom i osobom kierującym.

Najdotkliwsza kara grozi za brak zgłoszenia przewozu w systemie SENT. Tutaj kara wynosi 46 proc. wartości przewożonego towaru, jednak nie mniej niż 20 tys. zł i grozi podmiotowi wysyłającemu lub odbierającemu – w zależności od tego, na kim ciążył obowiązek dokonania zgłoszenia.

Kary grożą także za niedokonywanie aktualizacji w systemie czy też zgłoszenie nieprawdziwych danych. W tych przypadkach kary nie przekraczają 10 tys. zł.

Niezależnie od tego, ustawa przewiduje również szereg innych opłat, które poniosą przedsiębiorcy. Np. w przypadku nałożenia na środek transportu zamknięć urzędowych przewoźnik zapłaci kaucję w wysokości 1 tys. zł (którą można odzyskać). Opłatom podlega również strzeżenie i przechowywanie zatrzymanych środków transportu i towarów. Opłaty wynoszą od 39 zł do 196 zł za dobę strzeżenia środka transportu (plus opłata za usunięcie – od 476 zł) albo 4 zł za metr kwadratowy (lub 80 gr za metr sześcienny) za strzeżenie towaru (plus opłata za usunięcie 1508 zł).

Wymienione kwoty mają charakter kary pieniężnej lub opłaty urzędowej. Zupełnie oddzielną kategorią jest możliwość wymierzenia grzywny kierującemu środkiem transportu w wysokości od 5 tys. zł do 7,5 tys. zł.

Niezależnie od tego, ustawa przewiduje możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnianych ważnym interesem przewoźnika lub interesem publicznym. Wydaje się jednak, że pomimo tej klauzuli, w świetle wymagającego budżetu, możliwość odstąpienia od nałożenia kary nie będzie przez organy nadużywana.

Autor jest starszym konsultantem w dziale podatkowym EY

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA