fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zwolnienie od podatku minimalnego od przychodów z budynków - do kiedy obowiązuje

Adobe Stock
Zwolnienie od podatku minimalnego od przychodów z budynków jest przedłużone na 2021 r. i ma obowiązywać do zakończenia epidemii.

Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

1) stanowi własność albo współwłasność podatnika,

2) został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

3) jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

–wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek od przychodów z budynków i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek (zob. art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT).

Czytaj także:

Tarcza 4.0 a podatek od przychodów z budynków

Uprawnienie, a nie obowiązek

Przepisy wprowadzone 31 marca 2020 r. tzw. tarczą antykryzysową dały podatnikom możliwość przedłużenia terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec – maj 2020 r. do 20 lipca ub.r. Z możliwości tej p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA