fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla opolskich firm na innowacje

www.sxc.hu
Już od najbliższego poniedziałku, 11 kwietnia, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie. Proces ten zakończy się 18 kwietnia. Aplikacje muszą dotyczyć planów rozwoju przedsiębiorstw i wiązać się z prowadzeniem badań lub prac rozwojowych lub ich planowaniem.

O dofinansowanie mają prawo ubiegać się przedsiębiorcy mający swoją prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego (siedzibę główną lub oddział). Pieniądze na wsparcie najciekawszych projektów będą bowiem pochodzić z działania 1.1 „Innowacje w przedsiębiorstwach" programu regionalnego tego właśnie województwa.

Zgodnie ze szczegółowym opisem programu regionalnego, działanie 1.1 przewiduje wsparcie dwóch rodzajów projektów. W związku z tym firmy mają prawo ubiegać się o finansowe wsparcie na budowę, rozbudowę oraz zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa albo przeprowadzenie całego lub wybranych elementów procesu, mającego przyczynić się do stworzenia innowacyjnego produktu lub usługi (od pomysłu do rynku). W szczególności taki proces może obejmować:

- badania naukowe i przemysłowe,

- prace rozwojowe (w tym etap prac demonstracyjnych),

- tworzenie linii pilotażowych,

- działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji (nie uwzględnia produkcji masowej i/lub działalności handlowej; pierwsza produkcja nie może być jedynym elementem projektu).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 55 proc. Wsparcie otrzymają te firmy, których wnioski zostaną najwyżej ocenione. A to zostanie dokonane w oparciu o przyjęte kryteria oceny formalnej oraz merytorycznej. Przykładowo wymagają one przeprowadzenia weryfikacji, czy rozwiązanie będące przedmiotem projektu wpisuje się w zapisy dokumentu „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020" w odniesieniu do zidentyfikowanych specjalizacji inteligentnych w województwie opolskim. Zgodnie z kryteriami przedsiębiorca musi także posiadać plan prowadzenia prac B+R. A ten powinien zawierać co najmniej:

- cele prac B+R (końcowe i pośrednie) oraz pożądane stany rzeczy, do których przedsiębiorstwo zmierza,

- metody realizacji tych celów,

- przedstawienie niezbędnych zasobów (osobowe, rzeczowe, finansowe, informacyjne), a także sposoby ich pozyskania, działania (operacje, czynności),

- czas i miejsce ich wykonywania,

- opis prac B+R realizowanych w ramach przedsięwzięcia,

- uzasadnienie zgodności z zapisami regionalnej strategii innowacji w zakresie inteligentnych specjalizacji regionalnych,

- uzasadnienie potrzeb realizacji projektu.

Obowiązkowo projekt musi wiązać się z dążeniem do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej. Wreszcie oceniana będzie także skala innowacyjności produktów/usług/technologii będących rezultatem projektu.

Na sfinansowanie najlepszych inwestycji zarezerwowano ponad 94 mln zł. Więcej informacji, w tym regulamin naboru, wspomniane kryteria oceny projektów oraz wzory dokumentów można znaleźć na stronie www.rpo.ocrg.opolskie.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA