fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Walne zgromadzenie spółki - akcjonariusze będą bardziej zaangażowani

Adobe Stock
Do 30 czerwca walne zgromadzenie spółki ma obowiązek podjąć pierwszą uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Dodatkowo ustawodawca przewidział obowiązek jej aktualizacji nie rzadziej niż co cztery lata i wprowadzania każdej istotnej zmiany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

W listopadzie 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa zmieniająca"). Ustawa ta implementuje do polskiego prawa drugą Dyrektywę o Prawach Akcjonariuszy SRD II (Shareholders Directive Rights) skupiającą się na zwiększeniu zaangażowania akcjonariuszy w sprawy spółki. Wraz z nowelizacją zaczęły obowiązywać nowe przepisy m.in. te wskazane w rozdziale 4a ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie publicznej), dotyczące polityki wynagrodzeń w spółkach publicznych.

Czytaj także: Koronawirus: jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadziła tarcza antykryzysowa

Zgodnie z art. 90c ustawy o ofercie publicznej...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA