fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Konstrukcja klocka LEGO nie dla konkurencji - wyrok Sądu Unii Europejskiej

Adobe Stock
Sąd Unii Europejskiej orzekł na korzyść duńskiego giganta zabawkowego, stwierdzając, że konstrukcja klocka Lego jest chroniona.

EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej) popełnił błąd, unieważniając prawo do wzoru klocka stanowiącego część zestawu konstrukcyjnego dla dzieci LEGO bez oceny, czy wzór spełnia wymogi wyjątku związanego z wyglądem - uznał Sąd UE  w wyroku z 25 marca 2021 r. (T-515/19).

Spółka Lego zarejestrowała wzór słynnego klocka 2 lutego 2010 r. dla „klocków stanowiących część zestawu konstrukcyjnego dla dzieci". Nie brakowało chętnych do naśladowania, którzy chcieli sprzedawać podobne klocki z zestawach. Jednym z nich jest niemiecka spółka Delta Sport. W grudniu 2016 r.  wniosła o unieważnienie wzoru Lego. Twierdziła, że w myśl rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych był nieważny, ponieważ wszystkie cechy wyglądu produktu objętego spornym wzorem były podyktowane wyłącznie funkcją techniczną klocka.

Czytaj też: Element techniczny nie będzie znakiem towarowym

W kwietniu 2019 r. EUIPO stanął po stronie niemieckiej spółki i  unieważnił prawo Lego do wzoru klocka.

Spółka Lego zaskarżyła tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej, żądając stwierdzenia jej nieważności.

Sąd przypomniał, że w myśl rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który włączono wzór lub w którym jest on zastosowany, aby mógł być mechanicznie złożony lub połączony z innym produktem lub mógł być umieszczony w nim, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje. Jednak, w drodze wyjątku, mechaniczne połączenia produktów modułowych mogą stanowić istotny element innowacyjny cech charakterystycznych produktów modułowych i główną wartość handlową, z tego względu powinny kwalifikować się do ochrony.

Zatem wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego może być wzorem wspólnotowym.

Wnoszący o unieważnienie prawa do wzoru musi udowodnić, zaś EUIPO stwierdzić, iż wszystkie cechy postaci produktu, którego dotyczy sporny wzór, wynikają wyłącznie z funkcji technicznej tego produktu.

Izba odwoławcza w EUIPO zidentyfikowała następujące cechy postaci produktu:

1. rząd wypustek na górnej powierzchni klocka;

2. rząd mniejszych  tulei na dolnej powierzchni klocka;

3. dwa rzędy większych tulei na dolnej powierzchni klocka

4. prostokątny kształt klocka;

5. grubość ścian klocka;

6. cylindryczny kształt wypustek.

Zdaniem izby odwoławczej, wszystkie te cechy wynikają wyłącznie z funkcji technicznej klocka, polegającej na umożliwieniu łączenia klocków z innymi klockami i ich rozłączania.

Izba nie zbadała jednak zasadności zastosowania wyjątku, choć spółka Lego powołała się na niego. Chodziło o to, że po obu stronach czterech wypustek usytuowanych na górnej stronie klocka występuje gładka powierzchnia - taka cecha nie została wymieniona pośród cech zidentyfikowanych przez izbę odwoławczą, pomimo że jest ona jedną z cech postaci tego produktu. Tym samym Izba naruszyła zatem  prawo - uznał Sąd.

- Prawo do wzoru podlega unieważnieniu, jeżeli wszystkie cechy jego postaci wynikają wyłącznie z funkcji technicznej produktu, którego ten wzór dotyczy. Jeśli jednak przynajmniej jedna z cech postaci produktu nie wynika wyłącznie z jego funkcji technicznej, prawo do wzoru nie może zostać unieważnione - zauważył Sąd.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA