fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla Sektorowych Rad ds. Kompetencji

www.sxc.hu
W ramach pilotażu wyłonionych zostanie pięć sektorowych rad do spraw kompetencji, przy czym każda z nich w swoim polu zainteresowania będzie miała inne rodzaje działalności gospodarczej. Tym, co ma je łączyć, jest cel, czyli poszukiwanie barier rozwoju danego sektora i wyszukiwanie narzędzi do ich przełamania.

Powołanie rad i ich funkcjonowanie zostanie sfinansowane z funduszy unijnych w ramach programu „Wiedza, edukacja, rozwój" (działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych"). Stosowny konkurs, który ma wyłonić wykonawców takich projektów, ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zadaniem każdej powstałej rady (na początku będzie ich pięć) będzie przeprowadzić analizę działalności danego sektora (branży) z uwzględnieniem przede wszystkim takich elementów, jak: obecne i postulowane przez pracodawców kwalifikacje i umiejętności pracowników w kontekście aktualnej oferty szkoleniowej, edukacyjnej, instytucji rynku pracy, potencjał do rozwijania produktów (usług), prowadzenia badań w kontekście działalności i potencjału jednostek naukowo-badawczych.

To wszystko ma pomóc w identyfikacji barier rozwojowych i pozwolić wypracować narzędzia, w tym projekty zmian odpowiednich przepisów, programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji, aby takie bariery likwidować. Przykładowo efektem takich zmian ma być lepsze dopasowanie kompetencji i umiejętności pracowników do realnych potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Wnioski o dofinansowanie mają prawo składać podmioty, które chciałyby podjąć się zadania stworzenia takiej rady i zapewniłyby jej sprawne funkcjonowanie. Mogą to zrobić m.in. sami przedsiębiorcy, ich organizacje i stowarzyszenia, instytucje działające na rzecz rynku pracy i podnoszenia kompetencji zawodowych, partnerzy społeczni i gospodarczy, czy też organizacje związkowe.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oczekuje na wnioski o dofinansowanie do końca maja. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, kryteria wyboru projektów, wykaz branż i rodzajów działalności, w obrębie których wolno utworzyć radę znajdują się na stronie www.parp.gov.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA