fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kara za unikanie kontroli UODO. Spółka zapłaci 20 tys. zł

Flickr
20 tys. zł będzie kosztować katowicką spółkę uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Właścicielowi spółki grozi też odpowiedzialność karna.

Vis Consulting Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach jest związana z branżą telemarketingową. Miała podpisaną  umowę o współpracy w zakresie outsorcingu usług z inną firmą z branży telemarketingu, w której  UODO przeprowadził kontrolę. Urząd uznał za konieczne przeprowadzenie czynności kontrolnych w Vis Consulting jako podmiocie, który faktycznie wykonywał połączenia telefoniczne i przetwarzał dane.

Kontrolerzy UODO uprzedzili o kontroli, ale pod wskazanym w KRS adresem nikogo nie zastali. Na miejscu była jedynie firma, która wynajmowała na rzecz Vis Consulting Sp. z o.o. powierzchnię biurową (tzw. wirtualne biuro). Kontrolerom udało się  telefonicznie skontaktować z Vis Consulting, ale jej pełnomocnik poinformował, że kontrola się nie odbędzie.

Przez dwa kolejne dni spółka również uniemożliwiła przeprowadzenie kontroli, a w kolejnym dniu jej władze podjęły uchwałę o likwidacji. Prezes UODO uznał więc, że spółka w żaden sposób nie chce współpracować z organem ds. ochrony danych osobowych.

W ocenie Prezesa Urzędu spółka Vis Consulting nie realizuje obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz - w co najmniej zamierzony sposób - unika poddania się kontroli organu nadzorczego. Spółka naruszała tym samym przepisy RODO, mówiące o współpracy z organem nadzorczym i umożliwieniu temu organowi dostępu do wszystkich danych osobowych i wszelkich informacji. Zostały spełnione przesłanki, by nałożyć na spółkę karę pieniężną 20 tys. zł. Organ nadzorczy nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących, które mogłyby wpływać na wysokość kary.

Kłopoty czekają prezesa spółki. Prezes UODO zawiadomił Prokuraturę Rejonową w Katowicach wzwiązku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tym przepisem za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Prokuratura skierowała już w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko prezesowi spółki do sądu.

Jak informuje Prezes UODO,  na problemy z firmami telemerketingowymi skarżą się posiadacze telefonów komórkowych i stacjonarnych. Gdy abonent pyta, skąd telemarketer ma jego numer telefonu, osoba dzwoniąca rozłącza się albo informuje, że numer wylosował system. W niektórych przypadkach, co rzetelniejszy telemarketer informuje, że jego pracodawca nie ma własnej bazy danych z numerami, ale jedynie system, który łączy się z bazą innej firmy i z niej wybiera numer. Telemarketer nie widzi numeru, gdyż połączenie następuje za pośrednictwem systemu dostarczanego przez inny podmiot.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA