fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przedsiębiorstwo w spadku a obowiązek prowadzenia ksiąg i rozliczania podatków

Adobe Stock
Przejęta po śmierci przedsiębiorcy firma to dość specyficzny podatnik, na którym ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg, ustalania dochodu podatkowego, wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz złożenia po zakończeniu roku zeznania rocznego PIT-36S lub PIT-36LS.

W przedsiębiorstwie w spadku, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny – zgodnie z przepisami ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (DzU z 2018 r., poz. 1629 – dalej: ustawa o zarządzie sukcesyjnym), prawa i obowiązki podatnika oraz płatnika tego przedsiębiorstwa wykonuje zarządca sukcesyjny. Tak stanowi art. 7a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Jeśli natomiast w przedsiębiorstwie w spadku nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, jego obowiązki podatkowe ciążą na najbliższej rodzinie, a dokładnie na osobach wskazanych w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym, które zadeklarują chęć kontynuowania prowadzenia działalności tego przedsiębiorstwa i dokonają zgłoszenia zgodnie z art. 12 ust. 1c ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 170)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA