fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Więzi rodzinne a zadośćuczynienie pieniężne dla rodziny poszkodowanego - wyrok SN

Shutterstock
Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I NSNZP 2/19 z 22 października 2019 r.

W omawianym wyroku powodowie, czyli bezpośrednio poszkodowany, jego była żona i syn, wnieśli o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę przeciwko szpitalowi z siedzibą w W. oraz Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. Sąd okręgowy uznał, że pozwany publiczny zakład opieki zdrowotnej jest odpowiedzialny za zbyt późną diagnozę poszkodowanego, u którego doszło do udaru mózgu, co skutkowało poważnym uszczerbkiem na jego zdrowiu. Na rzecz pacjenta zostało zasądzone zadośćuczynienie oraz odszkodowanie, w tym w formie miesięcznej renty. Sąd uznał, że prawo do cieszenia się niezakłóconym życiem rodzinnym i utrzymania wynikających z niego więzi, stanowi dobro osobiste członków rodziny i uzasadnia zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 448 Kc.. Głosi on, że w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA