fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla firm na prowadzenie badań B+R

www.sxc.hu
„Ekspansja przez innowacje", czyli część 1.1.1 programu województwa pomorskiego, to szansa dla firm na sfinansowanie badań i prac rozwojowych dających szansę na wprowadzenie do sprzedaży nowych lub udoskonalonych wyrobów. Na dofinansowanie najlepszych projektów przeznaczono ponad 100 mln zł.

Konkurs dla firm ogłosiła Agencja Rozwoju Pomorza, która odpowiada za realizację wybranych działań programu regionalnego województwa pomorskiego. Należy do nich także to o numerze 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje". Jego celem jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej lokalnych przedsiębiorstw. Z jednej strony poprzez finansowanie samych prac nad nowymi produktami, usługami lub technologiami, z drugiej poprzez finansowanie rozwoju zaplecza badawczego oraz współpracy z sektorem naukowo-badawczym. Ważne jest także to, że pomoc jest adresowana zarówno do firm rozpoczynających działalność B+R, jak tych, które taką działalność już prowadziły, ale chciałyby ją dalej rozwijać. Istnieje jednak ważne ograniczenie. Z tego działania wspierane będą wyłącznie takie projekty, które pasują do jednej z tzw. inteligentnych specjalizacji regionu >patrz ramka.

Od maja do czerwca

Zgodnie z przyjętym regulaminem konkursu nabór wniosków będzie prowadzony od czwartego maja do 15 czerwca. Planując inwestycję, firma musi zadeklarować, czy chce prowadzić prace badawczo-rozwojowe, które w efekcie doprowadzą do opracowania nowego lub znacznie zmodernizowanego produktu lub procesu, czy też na tym etapie chce zainwestować w rozwój zaplecza służącego prowadzeniu takich prac z myślą o jego późniejszym wykorzystaniu. Chociaż działanie 1.1.1 przewiduje dofinansowanie dla obu takich rodzajów przedsięwzięć, to w tym konkursie nie wolno ich jednak łączyć.

Natomiast możliwe będzie w ramach prac badawczo-rozwojowych:

- prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

- uzyskanie wsparcia w procesie zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

- zakupienie przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

- realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

Natomiast drugi typ przedsięwzięcia, czyli tworzenie i rozwój laboratoriów i innej infrastruktury B+R, przewiduje dofinansowanie do kosztów:

- budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- zakupu wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Projekty preferowane

Niektóre przedsięwzięcia i inwestycje zgłaszane przez przedsiębiorców mogą liczyć na preferencyjne traktowane, co oznacza większe szanse na uzyskanie dofinansowania. O jakie działania chodzi? Między innymi o projekty partnerskie, które będą wzmacniać współpracę firm i sektora naukowo-badawczego, wynikające z porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu, z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska i wreszcie powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

Z wnioskami do ARP

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić i wysłać, wykorzystując do tego generator wniosków aplikacyjnych. Następnie należy złożyć do instytucji pośredniczącej – Agencji Rozwoju Pomorza – wniosek w wersji papierowej, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Można to zrobić osobiście lub wysłać dokumenty na adres: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków, w tym regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, wzory dokumentów, a także odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez potencjalnych wnioskodawców można znaleźć na stronie www.arp.gda.pl.

Innowacje produktowe lub procesowe

W przypadku projektów, w których przedsiębiorca deklaruje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, ich celem powinno być opracowanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu lub procesu produkcyjnego. Firma powinna więc dążyć do wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej nadającej się do wykorzystania w warunkach rynkowych (możliwość wdrożenia wyników badań). Nie jest natomiast możliwe uzyskania dofinansowania dla projektów, których efektem miałoby być wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.

Tylko inteligentne specjalizacje

Projekty realizowane przy wsparciu działania 1.1.1 muszą wpisywać się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa. Należy więc przypomnieć, że Pomorskie postawiło w szczególności na rozwój sektorów/branż: ICT, energetyki, logistyki, inżynierii wodnej i lądowej, turystyki, usług biznesowych, branży farmaceutycznej i kosmetycznej, biotechnologii, przemysłów kreatywnych, technologii off-shore oraz zdrowej żywność.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA