fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Składniki majątkowe masy upadłości

AdobeStock
Sporządzenie spisu inwentarza i ustalenie składu masy nie może tworzyć tytułu prawnego upadłego do wchodzących w jej skład składników majątkowych. Nie można też z tego faktu wywodzić, dobrej wiary posiadania po stronie syndyka.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku I CSK 653/18 z 16 maja 2019 r.

W wyroku Skarb Państwa - prezydent W. wniósł powództwo przeciwko syndykowi masy upadłości przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej w W. o zapłatę. Powód, na podstawie art. 225 § 1 K.c. w związku z art. 224 § 2 K.c., dochodził od pozwanego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze stanowiącej własność powoda części nieruchomości oraz z tytułu uzyskiwanych pożytków cywilnych, bądź możliwych do uzyskania w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2014 r. Upadłość przedsiębiorstwa została ogłoszona postanowieniem z 7 marca 2006 r. Sądu Rejonowego w W.. syndyk masy upadłości zajął część powierzchni budynku na potrzeby swojego biura, a część udostępnił komercyjnie, pobierając z tego tytułu pożytki cywilne.

Wyrokiem z 28 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy wyłączył z masy upadłości powyższą nieruchomość i nakazał syndykowi wydanie jej Skarbowi Państwa - prezydentowi W. z jed...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA