Sprawozdania finansowe spółek przy przekształceniach i połączeniach

Fotorzepa, Marta Bogacz
Sprawozdania finansowe spółek przejmujących lub nowo zawiązanych podlegają badaniu – wynika z ustawy o rachunkowości. W praktyce często o tej zasadzie się zapomina.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego określają przepisy ustawy o rachunkowości (dalej: uor). Ustawa określa zakres i cel badania sprawozdania finansowego niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe. Dla przypomnienia, sprawozdanie finansowe sporządza się zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości, a w określonych przypadkach również na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF).

Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy zatem rocznych sprawozdań finansowych podmiotów i grup kapitałowych kontynuujących działalność. Bezcelowe jest badanie sprawozdań finansowych tych podmiotów, które ogłosiły upadłość likwidacyjną lub z innych przyczyn nie będą jej kontynuowały.

Nie ma obowiązku badania sprawozdań finansowych spółek akcyjnych, które na dzień bilansowy są w organizacji. Ponadto badaniu sprawozdania finansowego nie podlegają podmioty, które na m...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL