fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jaki skład sądu przy ponownym rozpoznaniu sprawy gospodarczej

Fotolia
- Jestem powódką w sprawie gospodarczej. W I instancji sąd uwzględnił moje roszczenie o zapłatę przeciwko innemu przedsiębiorcy. Sąd odwoławczy uchylił jednak, korzystny dla mnie, wyrok, w następstwie czego wniosłam skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy zaś uchylił werdykt sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Przeglądając akta w tym sądzie zauważyłam, że sprawę będzie rozpatrywał ten sam skład. Czy jest to właściwe, czyli czy w przypadku uchylenia przez Sąd Najwyższy zapadłego w drugiej instancji wyroku uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji, sąd drugiej instancji, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania, może ją rozpoznawać w tym samym składzie – pyta pani Jadwiga

W opisanej przez czytelniczkę sytuacji możliwe jest rozpoznanie jej sprawy przez sąd II instancji w tym samym składzie. Pogląd ten znajduje odzwierciedlenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r., CZP 80/14. Zgodnie z jej treścią bowiem „W razie uchylenia przez Sąd Najwyższy, na skutek zażalenia przewidzianego w art. 3941 § 11 k.p.c., wyroku sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę w tym samym składzie."

— Anna Borysewicz jest adwokatem

podstawa prawna:art. 355 ustawy z 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 80)

podstawa prawna:art. 3941 § 11 ustawy z 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2432)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA