fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Naruszenie ochrony danych osobowych: błąd klienta nie usprawiedliwia ubezpieczyciela

Adobe Stock
Przyczynienie się przez osobę fizyczną, której dane osobowe dotyczą, do wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych nie zwalnia administratora z obowiązku niezwłocznego zgłoszenia naruszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 grudnia 2020 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (decyzją o numerze DKN.5131.5.2020) nałożył na TUiR WARTA S.A. karę pieniężną w wysokości 85 588 złotych za naruszenie: art. 33 ust. 1 RODO, tj. za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia oraz art. 34 ust. 1 RODO, tj. za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.

PUODO w maju 2020 roku otrzymał od osoby trzeciej zawiadomienie o naruszeniu, polegającym na przesłaniu pocztą elektroniczną wiadomości z polisą ubezpieczeniową, przez podmiot przetwarzający w stosunku do TUiR WARTA S.A. na adres e-mail nieuprawnionej osoby trzeciej. W wyniku naruszenia poufności, ujawnieniu uległy imiona, nazwiska, adresy zamieszkania lub korespondencyjne, numery PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz informacje dotyczące samochodu osobowego (przedmiot ubez...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA