fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Fundusze unijna na ochronę patentową

Odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną w firmie może zwiększyć, a czasem pozwolić utrzymać jej konkurencyjność. Od szóstego marca mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o dotacje na uzyskanie patentów i innych praw ochronnych dla własnych wynalazków.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny otwiera worek z pieniędzmi na dofinansowanie projektów związanych z ochroną własności przemysłowej. Mogą o nie starać się mikro, małe i średnie firmy, które rozwijają swoje produkty, usługi, technologie i procesy, planują je wdrożyć do działalności, ale wcześniej zadbać o ich odpowiednią ochronę przed konkurencją.

Dofinansowaniu właśnie takich przedsięwzięć służy działanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej" programu „Inteligentny rozwój". Ma ono swoje dwie odsłony. Z jednej strony pozwala sfinansować działania związane z uzyskiwaniem ochrony, z drugiej z realizacją praw już z niej wynikających. Chodzi więc o uzyskanie prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy przedsiębiorca - wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia powyższych praw ochrony własności przemysłowej.

Przedsiębiorcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane (spełnią wymagane kryteria formalne oraz merytoryczne) mogą oczekiwać refundacji połowy poniesionych kosztów. Przykładowo wydatków poniesionych na skorzystanie z usług profesjonalnego rzecznika patentowego, przygotowania wymaganej dokumentacji, wniesienia stosownych opłat na rzecz instytucji przyznających ochronę.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w okresie od szóstego marca do 29 listopada, z zastrzeżeniem, że cały konkurs podzielony jest na rundy:

- dla rundy I – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 6 marca do 30 kwietnia 2018 roku,

- dla rundy II – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2018 roku,

- dla rundy III – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 roku,

- dla rundy IV – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 września do 31 października 2018 roku,

- dla rundy V – nabór wniosków o dofinansowanie w terminie od 1 listopada do 29 listopada 2018 roku.

Warto jednak wziąć pod uwagę to, że konkurs może zostać zamknięty wcześniej, o ile wartość złożonych wniosków (wartość pomocy o jaką będą ubiegać się przedsiębiorcy) przekroczy 120 proc. dostępnego budżetu. A ten składa się z dwóch części. Osobna pula zarezerwowana jest dla firm z województwa mazowieckiego (4,4 mln zł), odrębna przeznaczona dla przedsiębiorców z pozostałych regionów kraju (45,5 mln zł). Wspomniany próg 120 proc. będzie określany odrębnie dla obu części budżetów. Może być więc tak, że nabór dla firm z Mazowsza zostanie wstrzymany, natomiast przedsiębiorcy z pozostałych województw będą jeszcze mogli składać aplikacje.

Firmy zainteresowane uzyskanie szczegółowych informacji o zasadach działania tej części programu „Inteligentny rozwój" mogą zapoznać się z dokumentacją konkursową na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA